PRIVACY AND POLICY - bkkmen

PRIVACY AND POLICY

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว (PRIVACY AND POLICY)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (BKKMen.com)

ทางเว็บไซต์ “BKKMen” (BKKMen.com) ขอทำการเรียนให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์ของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกทุกๆท่าน เมื่อได้ทำการเข้าเยี่ยมชม หรือเข้ามาใช้บริการ เว็บไซต์ของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงได้สร้างระบบจัดการข้อมูล พร้อมหน้านี้ขึ้นมา เพื่อให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวแก่ของท่านสมาชิกทุกๆท่าน ซึ่งในนโยบายนี้ เราอาจมีการปรับปรุง หรือทำการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเข้ากับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัย รวมไปถึงในส่วนของด้านทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้เว็บไซต์ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดีที่สุดของผู้ใช้งาน และทางเว็บไซต์ “BKKMen.com”

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนส่วนตัวบนเว็บไซต์
การให้บริการในบางครั้ง มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อให้ระบบสามารถส่งข้อมูลที่เหมาะสมตามเพศ อายุ หรือความสนใจของผู้ใช้เอง ในส่วนของข้อมูลเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้เว็บไซต์ สามารถให้บริการแก่ท่าน ได้อย่างถูกต้อง เช่น การลงทะเบียน การขอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ การจัดส่งของขวัญ เป็นต้น

ข้อ 2 : คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือข้อมูลของท่านขนาดเล็กมากๆ ถูกบันทึกไว้เมื่อท่านผ่านมายังเว็บไซต์ของเรา จะมีการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในคอมพิวเตอร์ /อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นประโยชน์ให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อ 3 : การบริหารข้อมูลสมาชิก
เรามีนโยบายที่จะ ไม่ขาย /ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในข้อ 1) ให้แก่บุคคลใดๆให้ได้ทราบ ยกเว้นกรณีอื่นๆ ที่ทำให้เราเกิดความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน (1) เพื่อทำตามคำสั่งศาลที่ได้ให้การบังคับใช้ (2) เพื่อให้เกิดความถูกต้องสำหรับการบริการ/การส่งสินค้า (3) เพื่อใช้ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินอันมีค่า หรือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อื่น

ข้อ 4 : เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
เพื่อให้เว็บไซต์มีการพัฒนาไปทางที่ดีมากยิ่งขึ้น บางครั้งอาจมีการส่งข้อมูลหาท่าน (เช่นข่าวสาร การอัพเดทใหม่ๆ) ตามข้อมูลที่ท่านได้บันทึกไว้ในแบบฟอร์มของเว็บไซต์

ข้อ 5 : การแก้ไข /การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์
หากผู้ใช้ มีความประสงค์ ที่จะกระทำการแก้ไข หรือมีความต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาที่เว็บไซต์ของเราสามารถใช้งาน หรือสามารถเข้าถึงได้ แต่ถ้าหากท่าน ต้องการลบข้อมูลออกจากระบบ หรือ (delete) บัญชีผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ของเรา สามารถแจ้งเข้ามาได้ แต่ท่านควรรู้ว่า เนื้อหา ข้อความ รูปภาพของท่าน จะถูกลบออกไปด้วยตามระบบที่เราได้สร้างไว้ ซึ่งถ้าหากท่านมีความประสงค์ ติดต่อมาได้ที่ BKKMen.com เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ลบบัญชีสมาชิกของท่านออกจากระบบ

ข้อ 6 : ระบบการระวังและป้องกันความปลอดภัยข้อมูลต่างๆ
ในส่วนของเว็บไซต์ของเราได้มีระบบ พร้อมด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ไม่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย โดยจะมีพนักงานของเว็บไซต์เรา คอยดูแลให้

ข้อ 7 : รหัสผ่านประจำตัวสมาชิก (password)
ข้อมูลต่างๆที่ท่านได้ทำการเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเรา จะถูกระบบจัดเก็บไว้ให้เป็นอย่างดี และไม่มีการเปิดเผยออกสู่สาธารณะ

ข้อ 8 : ข้อยกเว้นในความรับผิด (disclaimer)
*สำคัญ นับตั้งแต่วินาทีแรก ที่ท่านได้ทำการมายังหน้าเว็บไซต์ของเรา  ถือว่าท่านได้ทำการรับทราบข้อตกลงของเราแล้วว่า เว็บไซต์ของเราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดความสูญเสียทุกกรณี หากมีผู้ใช้เว็บไซต์ได้กระทำตาม เนื้อหาในบทความ รูปภาพ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ทุกๆเนื้อหาอาจเป็นความจริง หรือสามารถกระทำแล้วได้ผลอยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นเพราะอาจมีผลการวิจัยใหม่ๆเข้ามาทดแทน ทำให้ข้อมูลที่มี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทางเรา /ทางเว็บไซต์ของเรา จะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆ หากผู้ใช้เกิดผลกระทบต่างๆเมื่อได้นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งถ้าหากท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการปรับปรุงให้เว็บไซต์ให้ดีมากยิ่งขึ้น และยังเป็นประโยชน์ที่ดีกับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้ที่ ติดต่อเรา

*ทางเว็บไซต์เราขอสงวนสิทธิ กระทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม นโยบายฯ นี้ เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นถูกต้องและสมควร โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการแจ้งให้ท่าน/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า